მიმდინარეობს 18 ნაგავსაყრელის დახურვის პროექტირება:

 1. მცხეთის ნაგავსაყრელი
 2. ქარელის ნაგავსაყრელი
 3. ყვარელის ნაგავსაყრელი
 4. ზესტაფონის ნაგავსაყრელი
 5. ხონის ნაგავსაყრელი
 6. აბაშის ნაგავსაყრელი
 7. სენაკის ნაგავსაყრელი
 8. ხობის ნაგავსაყრელი
 9. ჩხოროწყუს ნაგავსაყრელი
 10. წალენჯიხის ნაგავსაყრელი
 11. ურეკის ნაგავსაყრელი
 12. ლანჩხუთის ნაგავსაყრელი
 13. ბაკურიანის ნაგავსაყრელი
 14. მანგლისის ნაგავსაყრელი
 15. ხარაგაულის ნაგავსაყრელი
 16. ჭიათურის ნაგავსაყრელი
 17. თეთრიწყაროს (მაწევანი) ნაგავსაყრელი
 18. გურჯაანის ნაგავსაყრელი

 

„ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი“

დონორი: გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW Entwicklungsbank)

განხორციელების პერიოდი: 2014 – 2018 წწ.

პროექტის მიზანი: პროექტი გულისხმობს ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვას, ახალი თანამედროვე სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობას (რომელიც იმერეთის რეგიონთან ერთად ასევე მოემსახურება რაჭა-ლეჩხუმს და ქვემო სვანეთს) და ტექნიკურ დახმარებას კომპანიისათვის.

ამ ეტაპისთვის განხორციელებული აქტივობები:

 1. მომზადდა ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების დოკუმენტი
 2. გაფორმდა სასესხო და საგრანტო ხელშეკრულებები საქართველო-გერმანიას შორის
 3. გაფორმდა განსაკუთრებული შეთანხმებები სესხის ხელშეკრულებისა და გრანტის ხელშეკრულების საფუძველზე
 4. ჩატარდა ორეტაპიანი ტენდერი, რომლის საფუძველზეც შეირჩა პროექტის განმახორციელებელი ღონისძიებების კონსულტანტი (გერმანული საკონსულტაციო კომპანია ERM) და დამხმარე ღონისძიებების კონსულტანტი (გერმანული საკონსულტაციო კომპანია PEM)

 

„ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი“

დონორი: ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი (EBRD)

განხორციელების პერიოდი: 2014 – 2018 წწ.

პროექტის მიზანი:  ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა და მარნეულში არსებული ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა, რომელიც განხორციელდება პროექტით გათვალისწინებული ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების შემუშავებული დოკუმენტის საფუძველზე.

ამ ეტაპისთვის განხორციელებული აქტივობები:

 1. განხორციელდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა
 2. ახალი ნაგავსაყრელისთვის შეირჩა ტერიტორია
 3. გაფორმდა ხელშეკრულება პროექტის განხორციელების შესახებ შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითრების ბანკს შორის

კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონების ახალი საერთაშორისო სტანდარტების რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა

დონორი: გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW Entwicklungsbank)

პროექტის მიზანი:  კახეთის ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა და არსებული ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა, რომელიც განხორციელდება პროექტით გათვალისწინებული ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების შემუშავებული დოკუმენტის საფუძველზე.

 ამ ეტაპისთვის მიმდინარე აქტივობები:

 1. ჩატარდა ორეტაპიანი ტენდერი, რომლის საფუძველზეც შეირჩა პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განმახორციელებელი კონსულტანტი INFRASTRUKTUR & UMWELT

„კახეთსა და აჭარის რეგიონებში მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის გაძლიერება“

დონორი: აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

განხორციელების პერიოდი: 2014-2017 წწ.

პროექტის მიზანი: კახეთის რეგიონსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს ღონისძიებები მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის გაძლიერების კუთხით

ძველი ნაგავსაყრელი/რეაბილიტირებული ნაგავსაყრელი 

ქუთაისი2

არსებული ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობის პროექტები

დაფინანსება: სახელმწიფო ბიუჯეტი

განხორიცელების პერიოდი: 2013 – 2015 წწ.

პროექტის შედეგი: კეთილმოწყობილი და ადამიანისთვის და გარემოსთვის უსაფრთხოდ ოპერირებადი ნაგავსაყრელები

დღევანდელი მდგომარეობით, შპს ”საქართელოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ განხორციელებული პროექტების შედეგად კეთილმოეწყო და საექსპლუატაციო რეჟიმში შევიდა პრიორიტეტული ნაგავსაყრელები:

 1. ამბროლაურის ნაგავსაყრელი
 2. ახალციხის ნაგავსაყრელი
 3. გორის ნაგავსაყრელი
 4. ქუთაისის ნაგავსაყრელი
 5. მცხეთის ნაგავსაყრელი
 6. ოზურგეთის ნაგავსაყრელი
 7. თელავის ნაგავსაყრელი
 8. ზუგდიდის ნაგავსაყრელი
 9. დუშეთის ნაგავსაყრელი
 10. ფოთის ნაგავსაყრელი
 11. კასპის ნაგავსაყრელი
 12. მარნეულის ნაგავსაყრელი
 13. ლაგოდეხის ნაგავსაყრელი
 14. საჩხერეს ნაგავსაყრელი
 15. საგარეჯოს ნაგავსაყრელი
 16. სამტრედიის ნაგავსაყრელი
 17. წნორის ნაგავსაყრელი
 18. თერჯოლის ნაგავსაყრელი
 19. ხაშურის ნაგავსაყრელი
 20. ბორჯომის ნაგავსაყრელი (განხორციელდა ჰოლანდიის მთვარობის მხარდაჭერით)
 21. დედოფლისწყაროს ნაგავსაყრელი
 22. ბოლნისის ნაგავსაყრელი
 23. ნინოწმინდის ნაგავსაყრელი
 24. ასპინძის ნაგავსაყრელი
 25. სტეფანწმინდის ნაგავსაყრელი
 26. ონის ნაგავსაყრელი
 27. დმანისის ნაგავსაყრელი
 28. თიანეთის ნაგავსაყრელი
 29. ჩოხატაურის ნაგავსაყრელი
 • ჩატარდა ქ. ქუთაისის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მიმდებარედ, მდინარე რიონის ჭალა-კალაპოტის ეროზიული ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ქვანაყარი ბერმის მოწყობა)

კეთლმოწყობის პროექტების ფარგლებში ზემოთ ჩამოთვლილ პოლიგონებზე განხორციელდა შემდეგი სამუშოები:

 • შემოღობვა
 • მოეწყო პოლიგონზე მისასვლელი და შიდა გზები
 • წყალარინების არხები
 • განთავსდა სადარაჯო ჯიხურრბი
 • დამონტაჟდა სახანძრო სტენდები
 • ნაგავსაყრელის მაჩვენებელი ბანერები და ამკრძალავი ნიშნები
 • მოხდა ტერიტორიის ელექტროფიცირება
 • მოეწყო მანქანა-მექანიზმების ფარდული
 • ნარჩენები გადაიფარა საიზოლაციო ფენით
 • მოეწყო გაბიონები
 • შეტანილი ნარჩენების გადაფარვის მიზნით, პოლიგონზე თიხოვანი გრუნტის მარაგი განთავსდა
 • ნაგავსაყრელი აღიჭურვა მძიმე ტექნიკით (ბულდოზერი)
 • დამონტაჟდა სამანქანე სასწორი.

დასრულდა 29 მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის შემოღობვის სამუშაოები:

 1. ზესტაფონის ნაგავსაყრელი
 2. ტყიბულის ნაგავსაყრელი
 3. ლანჩხუთის ნაგავსაყრელი
 4. მარტვილის ნაგავსაყრელი
 5. გურჯაანის ნაგავსაყრელი
 6. ყვარელის ნაგავსაყრელი
 7. დედოფლისწყაროს ნაგავსაყრელი
 8. აგარის ნაგავსაყრელი
 9. ქარელის ნაგავსაყრელი
 10. აბაშის ნაგავსაყრელი
 11. სენაკის ნაგავსაყრელი
 12. ონის ნაგავსაყრელი
 13. თიანეთის ნაგავსაყრელი
 14. სიონის ნაგავსაყრელი
 15. სტეფანწმინდის ნაგავსაყრელი
 16. წალკის ნაგავსაყრელი
 17. დმანისის ნაგავსაყრელი
 18. ალგეთის ნაგავსაყრელი
 19. თეთრიწყაროს (მაწევანი) ნაგავსაყრელი
 20. ბოლნისის ნაგავსაყრელი
 21. ასპინძის ნაგავსაყრელი
 22. სამტრედიის ნაგავსაყრელი
 23. წნორის ნაგავსაყრელი
 24. თერჯოლის ნაგავსაყრელი
 25. ლაგოდეხის ნაგავსაყრელი
 26. კასპის ნაგავსაყრელი
 27. ხაშურის ნაგავსაყრელი
 28. ბაკურიანის ნაგავსაყრელი
 29. ქუთაისის ნაგავსაყრელი

“საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა მყარი ნარჩენების მართვაში“ 

დონორი: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA)

განხორციელების პერიოდი:  2012 – 2013 წწ.

პროექტის შედეგი:

 • შემუშავდა კომპანიის სამოქმედო გეგმა, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი კომპანიის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი საქმიანობები
 • მოხდა რისკების შეფასება, რომლის საფუძველზეც მომზადდება ნაგავსაყრელების ეტაპობრივი დახურვის გეგმა

„ნაგავსაყრელებზე გაზის შეგროვების  მეთოდოლოგიის შემუშავება და  დანერგვა“

დონორი: ევროკავშირის (EU)/INOGATE – ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამა

განხორციელების პერიოდი:  2014, მარტი-ნოემბერი

პროექტის შედეგი:

 • პროექტით გათვალისწინებული ამოცანების შესასრულებლად შეირჩა დანიური კომპანია „RAMBOLL“
 • ექსპერტთა ჯგუფმა შეიმუშავა მეთოდოლოგია ბიოგაზის პოტენციალის შესაფასებლად; თბილისსა და ქუთაისში ჩატარდა ბიოგაზის მონიტორინგის თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგები კომპანიის თანამშრომელთათვის.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა

მიზანი: ბორჯომში ძველი ნაგავსაყრელის კონსერვაცია და მის ადგილას ახალი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა.

დაფინანსების წყარო: ჰოლანდიის მთავრობა

განხორციელების პერიოდი: 2010-2013

 ,,საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა მყარი ნარჩენების მართვაში“

 მიზანი: ტექნიკური დახმარება შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით (სამოქმედო გეგმა, ნაგავსაყრელების რისკების ანალიზი, სასწავლო ვიზიტი შვედეთში, კომპანიის თანამშრომელთა ტრეინინგი ნაგავსაყრელების ოპერირების კუთხით).

დაფინანსების წყარო: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA)

განხორციელების პერიოდი: 2011-2013

ძველი ნაგავსაყრელი/რეაბილიტირებული ნაგავსაყრელი

ქუთაისი2

18 ნაგავსაყრელის დახურვა

 1. მცხეთის ნაგავსაყრელი
 2. ქარელის ნაგავსაყრელი
 3. ყვარელის ნაგავსაყრელი
 4. ზესტაფონის ნაგავსაყრელი
 5. ხონის ნაგავსაყრელი
 6. აბაშის ნაგავსაყრელი
 7. სენაკის ნაგავსაყრელი
 8. ხობის ნაგავსაყრელი
 9. ჩხოროწყუს ნაგავსაყრელი
 10. წალენჯიხის ნაგავსაყრელი
 11. ურეკის ნაგავსაყრელი
 12. ლანჩხუთის ნაგავსაყრელი
 13. ბაკურიანის ნაგავსაყრელი
 14. მანგლისის ნაგავსაყრელი
 15. ხარაგაულის ნაგავსაყრელი
 16. ჭიათურის ნაგავსაყრელი
 17. თეთრიწყაროს (მაწევანი) ნაგავსაყრელი
 18. გურჯაანის ნაგავსაყრელი

 

მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის და სამცხე ჯავახეთის რეგიონულ სანიტარული ნაგავსაყრელების ინფრასტრუქტურული პროექტების რეალიზების მიზნით, კომპანია ახორციელებს მუშაობას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან დაფინანსების მოძიების მიზნით.

ძველი ნაგავსაყრელი/რეაბილიტირებული ნაგავსაყრელი

ქუთაისი2