სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-26.08.2016 19:17

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160023792(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-26.08.2016 19:04

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160023790(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-26.08.2016 18:47

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160023788(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-26.08.2016 18:28

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160023783(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-25.08.2016 18:26

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160023665(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 25.08.2016 18:07

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160023662(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 25.08.2016 17:43

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160023656(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-23.08.2016 19:16

სატენდერო განცხადების ნომერი -NAT160001371(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-02.08.2016 16:23

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160021770(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-01.08.2016 09:09

სატენდერო განცხადების ნომერი -NAT160000641(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-26.07.2016 13:40

სატენდერო განცხადების ნომერი -NAT160000526(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-26.07.2016 13:40

სატენდერო განცხადების ნომერი -NAT160000525(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-07.07.2016 15:04

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160019532(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-30.06.2016 15:15

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160018949(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-02.06.2016 16:24

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160016008(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-31.05.2016 18:06

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160015738(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-31.05.2016 17:01

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160015722(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-25.04.2016 17:23

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160012745(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-25.04.2016 17:09

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160012742(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-22.04.2016 14:54

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160012573(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-22.04.2016 14:31

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160012571(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-10.02.2016 15:53

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160004812(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი-22.01.2016 16:53

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160002420(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 15.01.2016 11:44

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA160001472(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 14.01.2016 17:13

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA160001389(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 30.12.2015 18:02

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150036417(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 21.12.2015 14:20

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150035232(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 08.12.2015 18:27

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150033449(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 20.11.2015 18:32

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150031126(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 18.11.2015 15:32

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150030749(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 05.11.2015 17:54

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150029652(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 04.11.2015 12:48

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150029480(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 22.10.2015 17:30

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150028471(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 22.10.2015 17:09

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150028465(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 20.08.2015 10:49

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150023010(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 20.08.2015 10:33

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150023007(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 12.08.2015 12:31

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150022330(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 16.07.2015 17:14

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150019778(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 16.07.2015 17:06

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150019775(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 16.07.2015 16:58

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150019774(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 16.07.2015 16:51

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150019771(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 03.07.2015 17:49

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150018631(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 01.07.2015 15:33

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150018381(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 30.06.2015 14:17

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150018256 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 30.06.2015 13:38

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150018251 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 29.06.2015 18:08

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150018199 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 29.06.2015 17:45

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150018188 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 29.06.2015 17:22

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150018179 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 26.06.2015 20:13

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150018089 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 26.06.2015 14:36

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150017991 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 25.06.2015 16:08

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150017899 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 25.06.2015 15:57

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150017895 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 24.06.2015 18:07

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150017818 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 24.06.2015 18:24

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150017828 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 24.06.2015 17:36

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150017804(ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 17.06.2015 15:25

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150017134 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 11.06.2015 17:10

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA150016660 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 07.05.2015 14:44

სატენდერო განცხადების ნომერი -SPA150013423 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 28.04.2015 14:34

სატენდერო განცხადების ნომერი - SPA150012469  (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 23.01.2015

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA150002189 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 23.01.2015

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA150002193 (ვრცლად)

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 18.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017625 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 17.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017521 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 17.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017529 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 17.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017523 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 17.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017521 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 17.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017517 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 17.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017516 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 16.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017506 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 16.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017508 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 16.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017507 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 16.07.2014

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA140017513 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 22.11.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130025380 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 30.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130023578 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 30.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130023580 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 30.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130023581 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 21.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130022961 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 12.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130022439 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 12.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130022438 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 12.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130022437 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 12.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130022436 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 12.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130022435 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 11.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130022428 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 11.10.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130022426 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 26.02.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130004877 (ვრცლად) 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა

გამოცხადების თარიღი- 08.05.2013

სატენდერო განცხადების ნომერი- SPA130010306 (ვრცლად)