მენეჯმენტი

მენეჯმენტი 2017-06-08T12:42:14+00:00

კომპანიის მენეჯმენტი

გიორგი შუხოშვილი
გიორგი შუხოშვილიდირექტორი
კომპანიის დირექტორი.

მეტი

ანდრია დვალი
ანდრია დვალიდირექტორის მოადგილე
პასუხისმგებელი ტექნიკურ და ადმინისტრაციულ საკითხებში

მეტი

დავით ჭავჭანიძე
დავით ჭავჭანიძედირექტორის მოადგილე
პასუხისმგებელი რეგიონულ ოფისებზე

მეტი

ვახტანგ ბარამია
ვახტანგ ბარამიადირექტორის მოადგილე
პასუხისმგებელი სტრატეგიულ და ეკონომიკურ საკითხებში

მეტი