მთავარი 2020-06-01T08:53:54+00:00

ქვემო ქართლის რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობის შესახებ სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართა

21/12/2020- დღეს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვაში არსებულმა, საქართველოს  მყარი ნარჩენების მართვის კომპანამ,  “ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის” [...]

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა ქვემო ქართლის რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობის შესახებ

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის "ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის" პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ახალი, რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობის [...]

სკოპინგის ანგარიში ქვემო ქართლის რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობის შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ  ქვემო ქართლის რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობის შესახებ სკოპინგის ანგარიში გამოაქვეყნა. სკოპინგის [...]

JICA-ს მხარდაჭერით, ნაგავსაყრელებზე წყლის პარამეტრების კონტროლი გამარტივდება

11/11/2020 - საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიისა და იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (JICA) წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა. „მინი საგრანტო პროექტების“ [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

კომპანიის 54 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -31, დაიხურა-23 […]

არსებულ ნაგავსაყრელებს დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენებული დაახლოებით ცხრა ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი.[…]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორსო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

კითხვა-პასუხი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]