მთავარი 2017-07-06T01:27:09+00:00

ბაკურიანის ნაგავსაყრელი შესაბამისი სტანდარტებით დაიხურა

17/08/2017 - ბაკურიანში  ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოები დასრულებულია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს  მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით [...]

ნარჩენების გადამტვირთი ახალი სადგური მესტიაში

17/07/2017 - მესტიაში ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის მოწყობის სამუშაოები დასრულებულია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს  მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ    მესტიაში [...]

ბორჯომში ნარჩენების გადამტვირთი სადგური მოეწყო

23.06.2017 - ბორჯომისა და ბაკურიანის მუნიციპალიტეტებისთვის ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის მოწყობის სამუშაოები დასრულებულია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს  მყარი ნარჩენების [...]

ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა კახეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში

13/06/2017- „კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის“ პროექტის ფარგლებში   სასტუმრო „ამბასადორ კაჭრეთში“ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე ,, [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 53 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

კომპანიის 53 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

53 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -28, დაიხურა-14 […]

არსებულ ნაგავსაყრელებს დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენებული დაახლოებით ცხრა ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი.[…]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორსო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

კითხვა-პასუხი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]