მთავარი 2018-09-24T08:48:11+00:00

შრომითი უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ანგარიში

15/08/2019 -შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ შრომითი უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის შესახებ 2018 წლის ანგარიშში წარმოგიდგენთ განხორციელებულ აქტივობებსა და მიღწევებს. [...]

ქართულმა მხარემ სახიფათო ნარჩენების მართვის სფეროში საერთაშორისო გამოცდილება გაიზიარა

23/05/2019- შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ წარმომადგენლებმა სახიფათო ნარჩენების მართვის საერთაშორისო გამოცდილება გაიზიარეს. შვედეთის გარემოს დაცვის სააგენტოსა (SEPA) და [...]

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში ნარჩენების საკითხებზე მოსმენა გაიმართა

28/03/2019 -გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრებმა მუნიციპალური ნარჩენების სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ თემატური მოკვლევის ფარგლებში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა [...]

საქართველოში ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა იწყება

24/01/2019- საქართველოს  მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასა და ფრანგულ-სლოვენიურ კონსორციუმ „სადე-რიკოს“ (Sade Riko)  შორის  დღეს ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ევროსტანდარტების შესაბამისი პირველი [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 53 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

კომპანიის 53 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

53 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -28, დაიხურა-14 […]

არსებულ ნაგავსაყრელებს დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენებული დაახლოებით ცხრა ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი.[…]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორსო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

კითხვა-პასუხი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]