მთავარი 2020-06-01T08:53:54+00:00

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის თარიღი შეიცვალა (ფინანსური მხადაჭერა: EU, KfW)

“ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის” ფარგლებში, იმერეთისა და  რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო [...]

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობის შესახებ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების(გზშ) ანგარიშის საჯარო განხილვის თარიღი შეიცვალა (ფინანსური მხარდაჭერა: KfW)

“მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II”-ის ფარგლებში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების(გზშ) ანგარიშის [...]

“ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის” ფარგლებში, მონიტორინგის კომიტეტის მორიგი შეხვედრა გაიმართა (დონორი: EU, KfW)

11/05/2022 – საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ინიციატივით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, „ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის“ ფარგლებში მონიტორინგის კომიტეტის (MC) [...]

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა 19 მაისს გაიმართება (ფინანსური მხადაჭერა: EU, KfW)

“ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის” ფარგლებში, იმერეთისა და  რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

კომპანიის 54 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -31, დაიხურა-23 […]

არსებულ ნაგავსაყრელებს დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენებული დაახლოებით ცხრა ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი.[…]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორსო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

კითხვა-პასუხი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]