მთავარი 2020-06-01T08:53:54+00:00

JICA-ს მხარდაჭერით, ნაგავსაყრელებზე წყლის პარამეტრების კონტროლი გამარტივდება

11/11/2020 - საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიისა და იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (JICA) წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა. „მინი საგრანტო პროექტების“ [...]

„ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის“ პროექტის ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

30/07/2020 -„ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის“ პროექტის ფარგლებში ახალი, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიქეტის მშენებლობის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა [...]

ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი – სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა სამეგრელოში

24/06/2020 – დღეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ცაცხვსა და დიდი ნეძში, “საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მართვაში არსებული ზუგდიდის ნაგავსაყრელის დახურვისა და [...]

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა-ანონსი

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მართვაში არსებული ზუგდიდის ნაგავსაყრელის დახურვისა და ახალი, რეგიონული, არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

კომპანიის 54 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -31, დაიხურა-23 […]

არსებულ ნაგავსაყრელებს დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენებული დაახლოებით ცხრა ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი.[…]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორსო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

კითხვა-პასუხი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]