სტრუქტურა

სტრუქტურა 2017-09-15T08:27:15+00:00

კომპანიის სტრუქტურა

მთავარი ოფისი

-- მეტი --

კომპანიის მთავარი ოფისი

მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ცენტრალური ოფისი თბილისში მდებარეობს. კომპანიას მართავს დირექტორი – გიორგი შუხოშვილი და მასზე დაქვემდებარებული 3 მოადგილე. კომპანიაში მუშაობს 58 ადაიანი, რომლებიც  სხვადასხვა მიმართულების 8 დეპარტამენტში არიან გადანაწილებული.  იხილეთ ორგანიზაციული სტრუქტურა
.სტრუქტურა

.

.

9 რეგიონული ოფისი

-- მეტი --

9 რეგიონული ოფისი

კომპანიას გააჩნია 9 რეგიონალური ოფისი.რეგიონული ოფისები იმართება კომპანიის სათაო ოფისში არსებული რეგიონული მართვის დეპარტამენტის მიერ. დეპარტამენტის მუშაობაში მნიშველობანი წვლილი შეაქვთ ქუთაისისა და რუსთავის რეგიონულ კოორდინატორებს.

მუნიციპალური ნაგავსაყრელები 9 რეგიონული ოფისის 219 თანამშრომლის მიერ კომპანიის ხელმძღვანელობით იმართება. თითოეული რეგიონული ოფისის მმართველობაში 3-დან 10-მდე ნაგავსაყრელი შედის. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ

რეგიონული ოფისების რუქაზე