სახელმწიფო ტენდერები 2016

სახელმწიფო ტენდერები 2016 2017-04-19T01:34:36+00:00

სახელმწიფო ტენდერები 2016 (მიმდინარე)

იხილეთ დეტალური პრეზენტაცია 2016 წელს გამოცხადებული ყველა ტენდერის შესახებ.

ამ გვერდზე თქვენ საშუალება გეძლვათ იხილოთ ასევე უახლესი ინფორმაცია ახალი ტენდერების  შესახებ.

ქ.მარტვილის არასახიფათო ნარჩენების პოლიგონის დახურვის სამუშაოების შესყიდვების შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160023792
შესყიდვის კატეგორია 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 78`315.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 26.08.2016 19:17
წინადადებების მიღება იწყება 15.09.2016 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება 20.09.2016 13:00
ხელშეკრულება დადებულია 18.10.2016 17:49
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები ..
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 11/25/2016

დაბა მანგლისის არასახიფათო ნარჩენების პოლიგონის დახურვის სამუშაოების შესყიდვების შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160023790
შესყიდვის კატეგორია 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 46`630.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 26.08.2016 19:04
წინადადებების მიღება იწყება 14.09.2016 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება 19.09.2016 17:00
ხელშეკრულება დადებულია 17.10.2016 12:29
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები შპს ლავა
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 11/26/2016

დაბა მესტიაში არასახიფათო მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვების შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160023665
შესყიდვის კატეგორია 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 326`416.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 25.08.2016 18:26
წინადადებების მიღება იწყება 11.09.2016 00:04
წინადადებების მიღება მთავრდება 16.09.2016 13:00
ხელშეკრულება დადებულია 17.10.2016
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები შპს ელიტმშენი
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 12/16/2016

კომპანიის ბალანსზე რიცხული ბულდოზერის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160021770
შესყიდვის კატეგორია სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 116`000.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 02.08.2016 16:23
წინადადებების მიღება იწყება 04.08.2016 00:01
წინადადებების მიღება მთავრდება 08.08.2016 12:00
ხელშეკრულება დადებულია 29.08.2016
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები თეგეტა მოტორსი
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 9/28/2016

ბულდოზერების შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160019532
შესყიდვის კატეგორია 43200000-მიწის სათხრელი და სახაპავი მანქანები და მათი (მათთან დაკავშირებული) ნაწილები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 200`000.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 07.07.2016 15:04
წინადადებების მიღება იწყება 23.07.2016 00:04
წინადადებების მიღება მთავრდება 28.07.2016 13:00
ხელშეკრულება დადებულია 17.08.2016
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები შპს D&S GROUP“ ( და ჯგუფი)
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 11/15/2016

წყლის (დაწნევით) მაღალი წნევით რეცხვის აპარატის შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160018949
შესყიდვის კატეგორია 42900000-სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 9`000.00
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 30.06.2016 15:15
წინადადებების მიღება იწყება 04.07.2016 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება 06.07.2016 13:00
ხელშეკრულება დადებულია 13.07.2016
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები ეკოლაინი
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში
დასრულების თარიღი 7/20/2016

ქ.ქუთაისის არასახიფათო გადანაყრების პოლიგონზე გზის სარეაბილიტაციო და საიზოლაციო გრუნტის სამარაგე კავალიერების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვების შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160016008
შესყიდვის კატეგორია 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 605`927.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 02.06.2016 16:24
წინადადებების მიღება იწყება 18.06.2016 00:01
წინადადებების მიღება მთავრდება 23.06.2016 15:30
ხელშეკრულება დადებულია 04.08.2016 17:43
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები შპს,,გზები და კეთილმოწყობა,,
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 10/3/2016

ფეხსაცმელი ლითონის დამცავი ცხვირით შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160012745
შესყიდვის კატეგორია 18800000-ფეხსაცმელი
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 7`400.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 25.04.2016 17:23
წინადადებების მიღება იწყება 27.04.2016 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება 03.05.2016 15:00
ხელშეკრულება დადებულია 18.05.2016 11:40
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები დასა
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 6/2/2016

სპეც ტანსაცმლის შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160012742
შესყიდვის კატეგორია 18100000-სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 20`000.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 25.04.2016 17:09
წინადადებების მიღება იწყება 27.04.2016 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება 03.05.2016 14:00
ხელშეკრულება დადებულია 24.05.2016 16:52
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები ნოდარი ჭყოიძე
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 6/9/2016

ქ. დედოფლისწყაროს არასახიფათო საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვის სამუშაოების შესყიდვების შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160012573
შესყიდვის კატეგორია 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 20`102.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 22.04.2016 14:54
წინადადებების მიღება იწყება 08.05.2016 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება 13.05.2016 14:00
ხელშეკრულება დადებულია 02.06.2016 16:12
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები მშენებელი
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 7/27/2016

ქ.გორის არასახიფათო გადანაყრების პოლიგონზე გზის სარეაბილიტაციო და საიზოლაციო გრუნტის სამარაგე კავალიერების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვების შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160012571
შესყიდვის კატეგორია 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 20`102.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 22.04.2016 14:54
წინადადებების მიღება იწყება 08.05.2016 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება 13.05.2016 14:00
ხელშეკრულება დადებულია 02.06.2016 16:12
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები მშენებელი
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღე
დასრულების თარიღი 8/9/2016

ქ.რუსთავის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის გარემოს დაცვითი მონიტორინგის (ჰაერის და წყლის ანალიზი) შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160004812
შესყიდვის კატეგორია 90700000-მომსახურებები ეკოლოგიის სფეროში
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 13`000.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 10.02.2016 15:53
წინადადებების მიღება იწყება 12.02.2016 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება 16.02.2016 13:00
ხელშეკრულება დადებულია 25.02.2016 16:42
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები შპს .ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
დასრულების თარიღი 31/01/2017

ზეთების, საწვავისა და შემავალი ჰაერის ფილტრების შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160002420
შესყიდვის კატეგორია 42900000-სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 25`000.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 22.01.2016 16:53
წინადადებების მიღება იწყება 27.01.2016 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება 29.01.2016 13:00
ხელშეკრულება დადებულია 08.02.2016 17:03
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები შპს .. კორპორეიშენ
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
დასრულების თარიღი 12/31/2016

ავტოდაზღვევის მომსახურების შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი SPA160001472
შესყიდვის კატეგორია 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 30`139.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 15.01.2016 11:44
წინადადებების მიღება იწყება 20.01.2016 00:03
წინადადებების მიღება მთავრდება 22.01.2016 13:00
ხელშეკრულება დადებულია 01.02.2016 17:48
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვე
დასრულების თარიღი 2/2/2017

საპოზი ზეთები და საპოხი აგენტების შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი  SPA160001389
შესყიდვის კატეგორია 09200000-ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 122`550.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 14.01.2016 17:13
წინადადებების მიღება იწყება 18.01.2016 00:01
წინადადებების მიღება მთავრდება 21.01.2016 13:00
ხელშეკრულება დადებულია 09.02.2016 17:34
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები შპს TEDEX GEORGIA
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 31 დეკემბერამდე
დასრულების თარიღი 12/31/2016

სანავიგაციო მომსახურების შესყიდვის შესახებ

განცხადების ნომერი SPA150036417
შესყიდვის კატეგორია 63700000-სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 17`136.00 GEL
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 30.12.2015 18:02
წინადადებების მიღება იწყება 05.01.2016 00:08
წინადადებების მიღება მთავრდება 08.01.2016 12:00
ხელშეკრულება დადებულია 18.01.2016 13:36
გამარჯვებული კომპანია/ კომპანიები შპს I GPS ოპერატორი
განხორციელების დაგეგმილი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
დასრულების თარიღი 12/31/2016