პარტნიორები

პარტნიორები 2017-04-19T01:34:36+00:00

Untitled-1

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი– EBRD

http://www.ebrd.com/

5

გერმანიის განვითარების ბანკი – KfW

https://www.kfw.de/

3

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო – SIDA

6

ჰოლანდიის მთავრობა

http://www.government.nl/

4

შვედეთის გარემოს დაცვის სააგენტო – SEPA

http://www.swedishepa.se/

7

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო – USAID

prezidenti საქართველოს პრეზიდენტი prezidenti   საქართველოს მთავრობა
საქართველოს პარლამენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს გზების დეპარტამენტი
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
 ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმების ცენტრი. სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია