სახელმწიფო ტენდერები 2014

სახელმწიფო ტენდერები 2014 2017-04-19T01:34:34+00:00

სახელმწიფო ტენდერები 2014

2014 წელს გამოცხადდა 11 ტენდერი. გაფორმდა 10 ხელშეკრულება, 1 ტენდერი წარუმატებელი აღმოჩნდა. გაფორმებული კონტრაქტების საერთო ღირებულებამ შეადგინა 3.26 მილიონი ლარი. ამ კონტრაქტების საფუძველზე ძირითადად სარეაბილიტაციო და დახუვის სამუშაოები ჩატარდა.

ცხრილში იხილეთ 2014 წელს ჩატარებული ყველა ტენდერი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი განცხადების ნომერიr სათაური გამარჯვებული კომპანია კონტრაქტის ღირებულება (ლარში)
18.07.2014 SPA140017625   შეწყვეტილია -/- 0
17.07.2014 SPA140017529   ქ.წნორის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ ალფა ალიანსი 258,600
17.07.2014 SPA140017523   ქ.სამტრედიის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ ალფა ალიანსი 559,990
17.07.2014 SPA140017521   ქ.საგარეჯოს მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ შპს ლავა 163,719
17.07.2014 SPA140017521   ქ.საგარეჯოს მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ შპს ლავა 163,719
17.07.2014 SPA140017517   ქ.საჩხერის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ მშენებელი 231,699
17.07.2014 SPA140017516   ქ.ლაგოდეხის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ ალფა ალიანსი 228,947
16.07.2014 SPA140017513   ქ. ფოთის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ ალფა ალიანსი 539,455
16.07.2014 SPA140017508   ქ.მარნეულის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ შპს ლავა 529,422
16.07.2014 SPA140017507   ქ.კასპის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ ალფა ალიანსი 447,915
16.07.2014 SPA140017506   ქ. დუშეთის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ მშენებელი 144,885