სახელმწიფო ტენდერები 2013

სახელმწიფო ტენდერები 2013 2017-04-19T01:34:34+00:00

სახელმწიფო ტენდერები 2013

2013 წელს გამოცხადდა 13 ტენდერი. გაფორმდა 13 ხელშეკრულება. გაფორმებული კონტრაქტების საერთო ღირებულებამ შეადგინა 6.7 მილიონი ლარი. ამ კონტრაქტების საფუძველზე ძირითადად სარეაბილიტაციო და მოწესრიგებასთან დაკავშირებული შემოღობვის  სამუშაოები ჩატარდა.

ცხრილში იხილეთ 2013 წელს ჩატარებული ყველა ტენდერი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი განცხადების ნომერიr სათაური გამარჯვებული კომპანია კონტრაქტის ღირებულება (ლარში)
22.11.2013 SPA130025380   ბულდოზერების შესყიდვის შესახებ შპს აგროტექნო 2,985,986
30.10.2013 SPA130023580   კახეთის რეგიონში კომპანიის კუთვნილი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონების (ქ.გურჯაანი, ქ.ყვარელი, ქ.წნორი, ქ.ლაგოდეხი, ქ.დედოფლისწყარო), მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ შემოღობვისა და ჭიშკრის მოწყობის სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ შპს ალ ჰამრა ქონსთრაქშენ კო-წარმომადგენლობა (ფილიალი) 138,566
30.10.2013 SPA130023578   იმერეთის, გურიისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში არსებული საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონების (ზესტაფონის რაიონი-სოფ. ზემო სვირი, ქ.თერჯოლა-კოხრას ტერიტორია, სამტრედიის რაიონი-სოფ. ოფეთი, ტყიბულის რაიონი სოფ. მანჭიორი, ქ.ლანჩხუთი, ქ.მარტვილი), მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ შემოღობვისა და ჭიშკრის მოწყობის სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ მშენებელი 194,888
21.10.2013 SPA130022961   ქ. ამბროლაურის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ ალფა ალიანსი 109,998
12.10.2013 SPA130022439   ქ. თელავის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ კალასი 470,000
12.10.2013 SPA130022438   ქ. ოზურგეთის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ ალფა ალიანსი 280,000
12.10.2013 SPA130022437   ქ. ზუგდიდის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ შ.პ.ს. "ალიანსი" 314,998
12.10.2013 SPA130022436   ქ. მცხეთის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ ალფა ალიანსი 54,200
12.10.2013 SPA130022435   ქ. ახალციხის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ შ.პ.ს. "ალიანსი" 432,999
11.10.2013 SPA130022428   ქ. ქუთაისის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ კალასი 999,949
11.10.2013 SPA130022426   ქ. გორის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ შ.პ.ს. "ალიანსი" 413,999
08.05.2013 SPA130010306   ქ. თელავის, ქ, გორისა და ქ. ამბროლაურის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის შესახებ გენრიხ კარსანიძე 21,700
26.02.2013 SPA130004877   მაღალი გამავლობის მსუბუქი ძრავიანი სატრანსპორტო საშულებების შესყიდვის შესახებ ავტო სტილი 280,000