ვაკანსია

ვაკანსია 2023-02-21T09:17:30+00:00

ვაკანსიიის განაცხადი

ორგანიზაცია: შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

პოზიციის დასახელება: სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

სამუშაო ადგილი: თბილისი

სამუშაო გრაფიკი: სრული განაკვეთი

სახელფასო განაკვეთი: 1950 ლარი (დარიცხული)

გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე

შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის ვაკანსიაზე.

მოკლე ინფორმაცია კომპანიის შესახებ: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ პასუხისმგებელია მუნიციპალური (არასახიფათო) ნაგავსაყრელების მართვაზე ქვეყნის მასშტაბით გარდა თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა. დღეისათვის კომპანიის მფლობელობაშია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელი და ნარჩენების 5 გადამტვირთავი სადგური. კომპანიის მისიაა საქართველოს რეგიონებში მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემების დანერგვა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტებისა და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და ასრებული მუნიციპალური ნაგავსაყრელების ეტაპობრივი დახურვა.

 ძირითადი მოვალეობები:

 კომპანიის სტარეგიული მიზნებისა და გეგმების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;

 • მყარი ნარჩენების მართვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლა და საქართველოში დანერგვის პერსპერქტივის ანალიზი;
 • კომპანიის ინსტიტუციონალური გაძლიერების მიზნით, საჭიროებათა შეფასება და შესაბამისი წინადადებების მომზადება;
 • ახალი პროექტების ინიცირებასა და დაგეგმვა-განხორციელებაში მონაწილეობა;
 • საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების მართვასა და კოორდინაციაში მონაწილეობის მიღება;
 • სახელმწიფო სტრუქტურებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობა სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში;
 • სამთავრობო / რეგიონული / სექტორული / საერთაშორისო გეგმებისა და პროგრამების შესაბამისად, კომპანიის გეგმების შემუშავებასა და ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
 • სხვადასხვა კომისიებში და სამოქმედო ჯგუფებში მონაწილეობის მიღება;
 • შეხვედრების ოქმების მომზადება;
 • პრეზენტაციების მომზადება;
 • საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებებისა და ფუნქციების შესრულება.

ძირითადი მოთხოვნები:

 • განათლება:
 • აუცილებელია ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხი
 • უპირატესობა მიენიჭება განათლებას შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ურთიერთობები, საჯარო მმართველობა, ბიზნესის ადმინისტრირება, გარემოს დაცვა, სამოქალაქო ინჟინერია, ფინანსები, იურიდიული;
 • სასურველია პროექტის მართვის ცოდნა და შესაბამისი კურსების დამადასტურებელი სერთიფიკატების წარმოდგენა.

სამუშაო გამოცდილება:

 • აუცილებელია მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება
 • სასურველია გამოცდილება პროექტის მართვაში;
 • უპირატესობა მიენიჭება საერთაშირისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან / დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გამოცდილებას;
 • უპირატესობა მიენიჭება საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილებას.

ენების ცოდნა:

 • აუცილებელია ქართული და ინგლისური ენების თავისუფლად (წერითი და ვერბალური) ფლობა
 • სხვა ენების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად

სხვა უნარები:

 • აუცილებელია საოფისე პროგრამების ცოდნა (MS programs);
 • ძლიერი კომუნიკაციის უნარი (სიტყვიერი და წერილობითი);
 • მოტივირებული და პასუხისმგებლიანი.

შერჩევა ხორცილედება:

 • CV/რეზიუმეების შეფასება
 • გასაუბრება.

დაინტერესებულმა პირებმა 2023 წლის  17 თებერვლიდან    2023 წლის    28 თებერვლის  ჩათვლით გამოაგზავნეთ ელექტრონულ მისამართზე  hr@waste.gov.ge  შემდეგი დოკუმენტები:

 სამოტივაციო წერილი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

 • CV (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
 • დიპლომის ასლი
 • პირადობის ასლი
 • სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არასრულყოფილი აპლიკაციის წარმოდგენის შემთხვევაში  განაცხადი არ განიხილება.

გთხოვთ, სათაურში მიუთითოთ „მთავარი სპეციალისტი“

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

გისურვებთ წარმატებას!

 

ვაკანსიიის განაცხადი

ორგანიზაცია: შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

პოზიციის დასახელება: სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი კოორდინატორი

სამუშაო ადგილი: თბილისი

სამუშაო გრაფიკი: სრული განაკვეთი

სახელფასო განაკვეთი: 2750 ლარი (დარიცხული)

გამოსაცდელი ვადა: 3 თვე

შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი კოორდინატორის ვაკანსიაზე.

მოკლე ინფორმაცია კომპანიის შესახებ: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ პასუხისმგებელია მუნიციპალური (არასახიფათო) ნაგავსაყრელების მართვაზე ქვეყნის მასშტაბით გარდა თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა. დღეისათვის კომპანიის მფლობელობაშია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელი და ნარჩენების 5 გადამტვირთავი სადგური. კომპანიის მისიაა საქართველოს რეგიონებში მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემების დანერგვა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტებისა და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და ასრებული მუნიციპალური ნაგავსაყრელების ეტაპობრივი დახურვა.

 ძირითადი მოვალეობები:

 კომპანიის სტარეგიული მიზნებისა და გეგმების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;

 • მყარი ნარჩენების მართვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლა და საქართველოში დანერგვის პერსპერქტივის ანალიზი;
 • კომპანიის ინსტიტუციონალური გაძლიერების მიზნით, საჭიროებათა შეფასება და შესაბამისი წინადადებების მომზადება;
 • ახალი პროექტების ინიცირებასა და დაგეგმვა-განხორციელებაში მონაწილეობა;
 • საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების მართვა და კოორდინაცია:
  • საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან, დორნორ ორგანიზაციებთან, საკონსულტაციო კომპანიებთან, კონტრაქტორებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობა;
  • პროექტების ძირითადი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა;
  • საკონსულტაციო მომსახურების ზედამხედველობა, ანგარიშების გაცნობა, სამოქმედო გეგმისა და დაგეგილი ბიუჯეტის შესრულების ზედამხედველობა;
  • პროექტის მიმდინარეობის სტატუს ანგარიშებისა და შესრულების ანგარიშების მომზადებაში მონაწილეობა;
  • სხვადასხვა კომისიებში და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობის მიღება;
  • შეხვედრების ოქმების მომზადება;
  • პროექტის ფარგლებში საჭირო აქტივობების განხორციელებაში მონაწილეობა.

ძირითადი მოთხოვნები:

 • განათლება:
 • აუცილებელია ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხი
 • უპირატესობა მიენიჭება განათლებას შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ურთიერთობები, საჯარო მმართველობა, ბიზნესის ადმინისტრირება, გარემოს დაცვა, სამოქალაქო ინჟინერია, ფინანსები, იურიდიული;
 • სასურველია პროექტის მართვის ცოდნა და შესაბამისი კურსების დამადასტურებელი სერთიფიკატების წარმოდგენა.

სამუშაო გამოცდილება:

 • აუცილებელია მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება
 • სასურველია 2 წლიანი გამოცდილება პროექტის მართვაში;
 • უპირატესობა მიენიჭება საერთაშირისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან / დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გამოცდილებას;
 • უპირატესობა მიენიჭება საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილებას;
 • უპირატესობა მიენიჭება FIDIC კონტრაქტებზე მუშაობის გამოცდილებას.

ენების ცოდნა:

 • აუცილებელია ქართული და ინგლისური ენების თავისუფლად (წერითი და ვერბალური) ფლობა
 • სხვა ენების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად

სხვა უნარები:

 • აუცილებელია საოფისე პროგრამების ცოდნა (MS programs);
 • ძლიერი კომუნიკაციის უნარი (სიტყვიერი და წერილობითი);
 • მოტივირებული და პასუხისმგებლიანი.

შერჩევა ხორცილედება:

 • CV/რეზიუმეების შეფასება
 • გასაუბრება.

დაინტერესებულმა პირებმა 2023 წლის  17 თებერვლიდან    2023 წლის    28 თებერვლის  ჩათვლით გამოაგზავნეთ ელექტრონულ მისამართზე  hr@waste.gov.ge  შემდეგი დოკუმენტები:

 სამოტივაციო წერილი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

 • CV (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
 • დიპლომის ასლი
 • პირადობის ასლი
 • სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არასრულყოფილი აპლიკაციის წარმოდგენის შემთხვევაში  განაცხადი არ განიხილება.

გთხოვთ, სათაურში მიუთითოთ „უფროსი კოორდინატორი“

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატთან.

გისურვებთ წარმატებას!