სახელმწიფო ტენდერები 2019

სახელმწიფო ტენდერები 2019 2019-09-16T09:06:54+00:00

სახელმწიფო ტენდერები 2019

იხილეთ დეტალური პრეზენტაცია 2019 წელს გამოცხადებული ყველა ტენდერის შესახებ.

გამოცხადების თარიღი განცხადების ნომერი სათაური გამარჯვებული კომპანია შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება
13.09.2019 14:05 SPA190004521 ქ. ფოთის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონისათვის საიზოლაციო ფენის მარაგის შესყიდვა. -/- 66`000.00 GEL
13.09.2019 14:01 SPA190004519 ქ. დუშეთის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონისათვის საიზოლაციო ფენის მარაგის  შესყიდვა. -/- 18`000.00 GEL
11.09.2019 17:35 SPA190004488 ქ. ზუგდიდის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის გზის სარეაბილიტაციო და საიზოლაციო გრუნტის სამარაგე კავალერიების მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა შესყიდვა -/- 5`500.00 GEL