სამუშაო შეხვედრები საკონსულტაციო კომპანიებთან

სამუშაო შეხვედრები საკონსულტაციო კომპანიებთან

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ გერმანიის განვითარების ბანკის (KfW Entwicklungsbank) ფინანსური მხარდაჭერით გეგმავს ახალი საერთაშორისო სტანდარტების რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის აშენებას ქუთაისში, რომელიც მოემსახურება იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს.
„ქუთაისის ინტეგრირებული მყარი ნარჩენების მართვის“ პროექტის ფარგლებში, „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ,“ მისი დირექტორის, გიორგი შუხოშვილის ხელმძღვანელობით, სამუშაო შეხვედრები გამართა 11-12 თებერვალს. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა, პროექტის განმახორციელებელი და დამხმარე ღონისძიებების კონსულტანტებთან ხელშეკრულების პირობების წინასწარი მიმოხილვა. შეხვედრას  კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდნენ გერმანიის განვითარების ბანკის (KfW) და სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებული საკონსულტაციო კომპანიების – ERM და PEMM წარომადგენლები.
შეხვედრის ფარგლებში განხილული იყო საკონსულტაციო კომპანიებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პირობები, ვადები და პროექტთან დაკავშირებული სხვა დეტალები.
2015-02-12T08:41:08+00:00