მთავარი 2023-08-02T12:42:12+00:00

გორის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ ფოკუს ჯგუფებთან შეხვედრები გამართა

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის წარმომადგენლებმა, კონსულთანტებთან ერთად, გორის მუნიციპალიტეტში ფოკუს ჯგუფებთან შეხვედრები გამართეს.  შეხვედრები პროექტ “ცენტრალური საქართველოს მყარი ნარჩენები: [...]

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ახალი ობიექტისა და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების აღჭურვილობის შესყიდვის ტენდერი

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია" აცხადებს ტენდერს სამეგრელო-ზემო სხვანეთის ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტისა და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების აღჭურვილობის [...]

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში რეგიონული სამუშაო ჯგუფი (RWG) ჩამოყალიბდა

პროექტის – “ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის” – ფარგლებში, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის” ინიციატივით, რეგიონული სამუშაო ჯგუფის (RWG) პირველი [...]

ცენტრალური საქართველოს მყარი ნარჩენების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევის ფარგლებში რეგიონული სამუშაო ჯგუფები (RWG) ჩამოყალიბდა

პროექტის – “ცენტრალური საქართველოს მყარი ნარჩენები – ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევა” – ფარგლებში, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის” ინიციატივით, რეგიონული [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

ქაღალდის/მუყაოს შესაგროვებელი კონტეინერების რუკა ზუგდიდში […]

ქაღალდის/მუყაოს შესაგროვებელი კონტეინერების რუკა თელავში[…]

კომპანიის 54 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -31, დაიხურა-23 […]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორისო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]