მთავარი 2020-06-01T08:53:54+00:00

გურია დამსვენებლებს მოვლილი სანაპირო ზოლით ხვდება

04/08/2022 - გურიის რეგიონის შავი ზღვის სანაპირო ზოლის მოწესრიგებისა და დასუფთავების სამუშაოებისთვის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინსფრასტრუქტურის სამინისტროს შპს “საქართველოს [...]

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნა გამოქვეყნდა

22/07/2022 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთისთვის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობა-ექსპლუატაციის [...]

“მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-ის” (ISWM II) ფარგლებში, ზუგდიდში, მონიტორინგის კომიტეტის პირველი შეხვედრა გაიმართა

29/06/2022 – საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ინიციატივით, ქალაქ ზუგდიდში, „მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-ის - კახეთისა და სამეგრელო-ზემო [...]

კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტები ნარჩენების შესაგროვებელი და დასუფთავების სპეციალური ტექნიკით აღიჭურვება (დონორი – KfW)

29/06/2022 - “მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-ის” (ISWM II) ფარგლებში, კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის 17 მუნიციპალიტეტი ნარჩენების შესაგროვებელი სხვადასხვა [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

კომპანიის 54 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -31, დაიხურა-23 […]

არსებულ ნაგავსაყრელებს დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენებული დაახლოებით ცხრა ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი.[…]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორსო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

კითხვა-პასუხი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]