მთავარი 2020-06-01T08:53:54+00:00

სამეგრელო-ზემო სვანეთისთვის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მიგნებები მოსახლეობას გააცნეს

27/12/2021 - შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ“, მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-ის ფარგლებში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის ახალი რეგიონული არასახი [...]

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან სამუშაო შეხვედრები გამართა

9/12/2021 -  8-9 დეკემბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ, ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული [...]

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ ლანჩხუთსა და ოზურგეთს ნარჩენების შესაგროვებელი სპეციალური ტექნიკა გადასცა

05/12/2021 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებს სპეციალური ტექნიკა და კონტეინერები გადასცა. [...]

კომპანია კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებისთვის აღჭურვილობის შესყიდვის ტენდერზე განაცხადების შემოტანის ვადას ახანგრძლივებს

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“, კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-ის ფარგლებში, კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

კომპანიის 54 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -31, დაიხურა-23 […]

არსებულ ნაგავსაყრელებს დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენებული დაახლოებით ცხრა ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი.[…]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორსო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

კითხვა-პასუხი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]