მთავარი 2020-06-01T08:53:54+00:00

საზოგადოების მონაწილეობით, იმერეთში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მშენებლობისთვის შესაფერისი ადგილი შეირჩა

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონებისთვის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, ობიექტის მშენებლობისთვის ყველაზე შესაფერისი ადგილის გამოვლენის მიზნით, [...]

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ნარჩენების აღრიცხვის ახალ პროგრამას ნერგავს

28/09/2021 - საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, რეგიონული ნარჩენების განთავსების ობიექტებზე შემოსული ნარჩენების რეგისტრაციის პროცესის ტექნიკური და [...]

იმერეთში საჯარო საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა

29-30 ივლისს, საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ „ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის“ პროექტის ფარგლებში, ბაღდათისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში საჯარო საინფორმაციო [...]

  • კახეთის რუკა

საზოგადოების ჩართვა კახეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის ადგილმდებარეობის შერჩევის პროცესში

19/07/2021 - "მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის“ (ISWM) პროექტის ფარგლებში, კახეთის რეგიონში, საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია იწყებს "ინფორმირება - მოწვევა - [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

კომპანიის 54 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -31, დაიხურა-23 […]

არსებულ ნაგავსაყრელებს დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენებული დაახლოებით ცხრა ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი.[…]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორსო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

კითხვა-პასუხი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]