ჩვენ განვაახლეთ ჩვენი საიტი!

ჩვენ განვაახლეთ ჩვენი საიტი!

ძვირფასო პარტნიორებო და თანამშრომლებო. გასული 4 წლის განმავლობაში, 2012 წლიდან , როდესაც ჩვენი კომპანია დაარსდა, ჩვენი მუშაობით ბევრს მივაღწიეთ. 53 ნაგავსაყრელიდან, რომელიც ჩვენს მფლობელობაშია, კეთილმოეწყო 28 ნაგავსაყრელი, სტანდარტების შესაბამისად დაიხურა 14 და მოეწყო 2 გადამტვირთი სადგური. კომპანია აქტიურად აგრძელებს ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობისა და სტანდარტების შესაბამისად დახურვის სამუშაოებს. აღნიშნული პროექტები მომდევნო წელს დასრულდება.

გასული წლიდან მოყოლებული, კომპანიის მეორე მთავარი ამოცანა – ევროსტანდარტების შესაბამისი, ახალი, რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელების მშენებლობა გახდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავხედეთ ჩვენს საკომუნიკაციო მიღწევებს და გთავაზობთ განახლებულ ვებ-გვერდს, რადგან უკეთ გაეცნოთ ინფორმაციას კომპანიის საქმიანობების, მიღწევებისა და მომავალში დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ.

ჩვენი მთავარი მიზანია განვავითაროთ მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა საქართველოში. განახლებული ვებ-გვერდის საშუალებით თქვენ შეძლებთ გაიგოთ, თუ რა გეგმით ვაპირებთ სისტემის გაუმჯობესებას, ვისთვის ვაკეთებთ ამას და ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები იმისათვის, რომ შევქმნათ მყარი ნარჩენების მართვის ახალი და ეფექტური სისტემა საქართველოში.

2016-12-05T08:00:44+00:00