ნარჩენების სახეობა და ტარიფი

ნარჩენების სახეობა და ტარიფი 2023-06-13T11:25:59+00:00

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია მომსახურებას უწევს როგორც მუნიციპალიტეტებს, ისე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს.

  • კომპანია არ იღებს ნარჩენს, რომელსაც გააჩნია ტოქსიკური, ან რადიოაქტიური თვისებები, ასევე სახიფათო და თხევად ნარჩენს
  • მიწის გრუნტს კომპანია იყენებს, როგორც საიზოლაციო მასალას ნარჩენების დასაფარად

იხილეთ მყარი ნარჩენების სახეობები, რომლებსაც კომპანიის ნაგავსაყრელები იღებს და მომსახურების გაწევის საფასური (დღგ-ს ჩათვლით).

თუ გსურთ ნარჩენების შემოტანა, გადადით ბმულზე.