საერთაშორისო ტენდერი

საერთაშორისო ტენდერი 2019-05-16T07:56:41+00:00

საერთაშორისო ტენდერი

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სექტორული კვლევა, საკონსულტაციო მომსახურება

წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა

 ქვეყანა:საქართველო

საიდ.-N°: BMZ201765189

შემსყიდველი: შპს:საქარველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია”

ბოლო ვადა: 17 ივნისი, 2019

ვრცლად სანახავად დააჭირეთ აქ>>>>>>>>>

 

 

სამშენებლო მომსახურება მყარი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით ბოლო ვადა: 2017 წლის 24 აგვისტო

ქვეყანა: საქართველო

საიდ.-N°: BMZ 2011 66 479

წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა

იდენტ.: საერთაშორისო, ღია ტენდერი „ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის“ პროექტისათვის

შემსყიდველი: შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

პროექტის საქმიანობა: პროექტის მთავარი კომპონენტებია ქ. ქუთაისის მახლობლად ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის საინჟინრო პროექტის შემუშავება და მშენებლობა (რომელიც ჩაანაცვლებს ქუთაისის არსებულ ნაგავსაყრელს), ასევე პროექტის რეგიონის მოცილებულ ადგილებში ხუთი გადამტვირთი სადგურის მოწყობა და რვა ნაგავსაყრელის დახურვა-მოწესრიგება.

შესასყიდი მომსახურება:  შესასყიდი მომსახურება მოიცავს საქართველოში, ქ. ქუთაისის მახლობლად ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობას, რომელიც მოემსახურება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. ნაგავსაყრელის მშენებლობა დაგეგმილია ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, რომელიც ქ. ქუთაისიდან აღმოსავლეთით 8 კმ-ში, სოფელ ჭოგნარსა და სოფელ გოდოგანს შორისაა განლაგებული. სატენდერო სამუშაოები მოიცავს: ფაზა 1-ის მშენებლობას (დაახლ. 5.4ჰა), რომლის ექსპლუატაციის ვადა 7 წელია, ხოლო ტევადობა – 800,000 მ³ (სანიტარული ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის საერთო ვადა 20 წელია, ხოლო ტევადობა – 2.2 მილიონი მ³). კერძოდ, სამუშაოები მოიცავს: სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობას, მათ შორის მისი ექსპლუატაციისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული ობიექტების (ადმინისტრაციული შენობა, ავტოფარეხი და მიმღები საკონტროლო პუნქტი), ნაგავსაყრელის გამონაჟონისა და აირების შეკრება-დამუშავების სისტემებისა და სხვათა მოწყობას. აპლიკანტს უნდა გააჩნდეს მშენებლობის, მათ შორის ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობის, კონტრაქტის მართვის, ასევე გარემოზე, სოციალურ სფეროზე, ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების პოტენციალის მქონე პროექტების განხორციელების გამოცდილება.

გამოცდილი კონსულტანტების წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა მოხდება დოკუმენტით „სახელმძღვანელო მითითებები ფინანსური თანამშრომლობის პროექტებისათვის კონსულტანტების დაქირავებისათვის“ დადგენილი ნორმებით (იხ. www.kfw-entwicklungsbank.de). ხელშეკრულება დაიდება დამოუკიდებელ საკონსულტაციო კომპანიასთან, რომელსაც მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში და რეგიონში საქმიანობის გამოცდილება გააჩნია და უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში სულ მცირე 10 (ათი) მილიონი ევროს ბრუნვა აქვს. ეს უკანასკნელი დაითვლება, როგორც მიმდინარე და/ან დასრულებული პროექტებიდან მიღებული, დადასტურებული წლიური გადახდების ჯამი.  დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ http://waste.gov.ge, ან მოგვწერეთ: info@waste.gov.ge