საერთაშორისო ტენდერი

საერთაშორისო ტენდერი 2022-03-14T15:14:15+00:00

საერთაშორისო ტენდერი

 

 

სამშენებლო სამუშაოების მომსახურების შესყიდვა 

ოლო ვადა2022 წლის 31 მარტი 15:00 სთ თბილისის დროით (12:00 სთ ინგლისის დროით)

ქვეყანა: საქართველო

EBRD შესყიდვის N°: 19936233

წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა

შემსყიდველი: შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

პროექტი:  „ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი “

პროექტის აღწერა:

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი გულისხმობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობას ქვემო ქართლის რეგიონში. პროექტის მიზანია ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება აღნიშნული რეგიონის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი) და აღნიშნული მუნიციპალიტეტების აღჭურვას ნარჩენების შეგროვების და ქუჩის დასუფთავებისთვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

შესასყიდი მომსახურება

შესასყიდი სამშენებლო სამუშაოების მომსახურება მოიცავს ქვემო ქართლის რეგიონში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის  მშენებლობას (2 უჯრედს), გამწმენდი ნაგებობის, გაზის შემკრები სისტემისა და 1.8 კმ მისასვლელი გზის მოწყობას, რომელიც  მოემსახურება ქვემო ქართლის რეგიონში
შემავალ 5 მუნიციპალიტეტს (მარნეული, დმანისი, ბოლნისი, თეთრიწყარო, წალკა).

გამოცდილი კონტრაქტორების წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა განხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) შესყიდვების ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით, შემდეგ ბმულზე:

https://ecepp.ebrd.com/delta/project/buyer/displayNotice.html?id=19936384&type=InvitationForPrequalification

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ და გამოხატოთ ინტერესი მხოლოდ ელექტრონული სახით ზემოთ მოცემულ ბმულზე.

 

ნარჩენების შეგროვებისა და ქუჩის დასუფთავების სხვადასხვა სახის აღჭურვილობის შესყიდვა

ქვეყანა

საქართველო

წანადადებების შემოტანის ბოლო ვადა:

2022 წლის 14 მარტი

სათაური:

კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონების მუნიციპალიტეტებისთვის ნარჩენების შესაგროვებელი სხვადასხვა ზომისა და მოცულობის სატვირთო მანქანებისა და კონტეინერების, ქუჩის დასუფთავებისა და ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების საპილოტე პროექტებისთვის ტექნიკური აღჭურვილობის შესყიდვა.

ტენდერი No.:

507997

პროექტის სახელი:

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II  კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებისთვის

შეტყობინების ტიპი:

საერთაშორისო ტენდერი საქონლის შესაძენად

ტენდერის ფარგლებში შესასყიდი საქონლის/მომსახურების მოკლე აღწერა:

ნარჩენების შეგროვებისა და ქუჩის დასუფთავების სხვადასხვა სახის აღჭურვილობის შესყიდვა. ტენდერი დაყოფილია ლოტებად.

ლოტი 1: სხვადასხვა სახისა და მოცულობის ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო მანქანების; ქუჩის მექანიკური საწმენდი მანქანების (2); სეპარირების საპილოტე პროექტისთვის მუყაოს და ქაღალდის დასაპრესი მანქანისა (2) და საწყობის ავტოდამტვირთველის მიწოდება (2);

ლოტი 2: სხვადასხვა მოცულობისა  (1100 ლიტრი, 240 ლიტრი და 120 ლიტრი) და სხვადასხვა სახის ნარჩენებისათვის კონტეინერების მიწოდება; ქუჩის დასუფთავების ტექნიკის (ქუჩის დასასუფთავებელი ურიკები, ნარჩენების მცირე მოცულობის ურნები და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა უნიფორმები) მიწოდება.

ლოტი 3: პიკაპები

მონაწილეებს უფლება აქვთ წარმოადგინონ სატენდერო წინადადებები, როგორც ცალკეულ ლოტზე, ასევე  ნებისმიერი ლოტების კომბინაციით, ან ყველა ლოტზე.

ტენდერთან დაკავშირებით შემოსულ კითხვებზე პასუხები იხილეთ შემდეგ ბმულებზე: ბმული 1 / ბმული 2.

დეტალური ინფორმაციისათვის და სატენდერო დოკუმენტების გამოსათხოვად,  გთხოვთ, მიმართოთ პროექტის კოორდინატორს – თამარ ძიმისტარიშვილის t.dzimistarishvili@hotmail.com

             

                               

  სამშენებლო სამუშაოების მომსახურების შესყიდვა 

ბოლო ვადა2021 წლის 1 ივნისი 12:00

ქვეყანა: საქართველო

საიდ.-N°: BMZ 2015 68 260

წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა

პროექტი: საერთაშორისო, ღია ტენდერის წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვისთვის „კახეთისა და სამეგრელო – ზემო სვანეთის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II“-ის ფარგლებში

შემსყიდველი: შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

პროექტის აღწერა: პროექტის მთავარი მიზანია კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში 2 ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელის) მშენებლობა და აღჭურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი 6 სადგურის მშენებლობა და აღჭურვა; მუნიციპალიტეტებისთვის საჭირო, ნარჩენების შეგროვების და ქუჩების დასუფთავების ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა და გადაცემა; რეგიონებში არსებული 7 ნაგავსაყრელის დახურვა; კახეთში საპილოტე კომპოსტირების საწარმოს მოწყობა.

შესასყიდი მომსახურება შესასყიდი სამშენებლო სამუშაოების მომსახურება მოიცავს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, ქ. ზუგდიდის მახლობლად, ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის  მშენებლობას, 2 (ზუგდიდისა და ფოთის) არსებული ნაგავსაყრელების დახურვას და 3 ნარჩენების გადამტვირთავი ობიექტის (სადგურის) მოწყობას, საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლებიც მოემსახურებიან სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონს. არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მშენებლობა დაგეგმილია ზუგდიდის არსებული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე, რომელიც მდებარეობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიდი ნეძის მიმდებარედ.

გამოცდილი კონტრაქტორების წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა მოხდება დოკუმენტით “პარტნიორ ქვეყნებთან ფინანსური თანამშრომლობის ფარგლებში საკონსულტაციო მომსახურების, სამუშაოების, ნაგებობის, საქონლისა და არა საკონსულტაციო მომსახურების სახელმძღვანელოს“ დადგენილი ნორმებით (იხ. https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergaberichtlinien-2019-Englisch-Internet_2.pdf). ხელშეკრულება დაიდება კონტრაქტორ კომპანიასთან, რომელსაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, მათ შორის მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში, გააჩნია საქმიანობის გამოცდილება. დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვმართოთ შემდეგ იმეილზე: t.dzimistarishvili@hotmail.com

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სექტორული კვლევა, საკონსულტაციო მომსახურება

წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა

 ქვეყანა:საქართველო

საიდ.-N°: BMZ201765189

შემსყიდველი: შპს:საქარველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია”

ბოლო ვადა: 17 ივნისი, 2019

ვრცლად სანახავად დააჭირეთ აქ>>>>>>>>>

სამშენებლო მომსახურება მყარი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით

ბოლო ვადა: 2017 წლის 24 აგვისტო

ქვეყანა: საქართველო

საიდ.-N°: BMZ 2011 66 479

წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა

იდენტ.: საერთაშორისო, ღია ტენდერი „ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის“ პროექტისათვის

შემსყიდველი: შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

პროექტის საქმიანობა: პროექტის მთავარი კომპონენტებია ქ. ქუთაისის მახლობლად ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის საინჟინრო პროექტის შემუშავება და მშენებლობა (რომელიც ჩაანაცვლებს ქუთაისის არსებულ ნაგავსაყრელს), ასევე პროექტის რეგიონის მოცილებულ ადგილებში ხუთი გადამტვირთი სადგურის მოწყობა და რვა ნაგავსაყრელის დახურვა-მოწესრიგება.

შესასყიდი მომსახურება:  შესასყიდი მომსახურება მოიცავს საქართველოში, ქ. ქუთაისის მახლობლად ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობას, რომელიც მოემსახურება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. ნაგავსაყრელის მშენებლობა დაგეგმილია ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, რომელიც ქ. ქუთაისიდან აღმოსავლეთით 8 კმ-ში, სოფელ ჭოგნარსა და სოფელ გოდოგანს შორისაა განლაგებული. სატენდერო სამუშაოები მოიცავს: ფაზა 1-ის მშენებლობას (დაახლ. 5.4ჰა), რომლის ექსპლუატაციის ვადა 7 წელია, ხოლო ტევადობა – 800,000 მ³ (სანიტარული ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის საერთო ვადა 20 წელია, ხოლო ტევადობა – 2.2 მილიონი მ³). კერძოდ, სამუშაოები მოიცავს: სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობას, მათ შორის მისი ექსპლუატაციისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული ობიექტების (ადმინისტრაციული შენობა, ავტოფარეხი და მიმღები საკონტროლო პუნქტი), ნაგავსაყრელის გამონაჟონისა და აირების შეკრება-დამუშავების სისტემებისა და სხვათა მოწყობას. აპლიკანტს უნდა გააჩნდეს მშენებლობის, მათ შორის ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობის, კონტრაქტის მართვის, ასევე გარემოზე, სოციალურ სფეროზე, ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების პოტენციალის მქონე პროექტების განხორციელების გამოცდილება.

გამოცდილი კონსულტანტების წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა მოხდება დოკუმენტით „სახელმძღვანელო მითითებები ფინანსური თანამშრომლობის პროექტებისათვის კონსულტანტების დაქირავებისათვის“ დადგენილი ნორმებით (იხ. www.kfw-entwicklungsbank.de). ხელშეკრულება დაიდება დამოუკიდებელ საკონსულტაციო კომპანიასთან, რომელსაც მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში და რეგიონში საქმიანობის გამოცდილება გააჩნია და უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში სულ მცირე 10 (ათი) მილიონი ევროს ბრუნვა აქვს. ეს უკანასკნელი დაითვლება, როგორც მიმდინარე და/ან დასრულებული პროექტებიდან მიღებული, დადასტურებული წლიური გადახდების ჯამი.  დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ http://waste.gov.ge, ან მოგვწერეთ: info@waste.gov.ge