შვედი ექსპერტების ვიზიტი საქართველოში

შვედი ექსპერტების ვიზიტი საქართველოში

„საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიაში „სტუმრად იმყოფებიან შვედი ექსპერტები, რომლებიც კომპანიას უწევენ ტექნიკურ დახმარებას. მათი ვიზიტის პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ხაშურის, დაბა ბაკურიანისა, და სხვა არსებულ ნაგავსაყრელებზე რისკების შეფასებას. ასევე ნაგავსაყრელებზე საექსპლუატაციო სამუშაოების ჩატარებაში მონაწილეობის მიღებას.

2013-07-04T11:55:42+00:00