მთავარი 2020-06-01T08:53:54+00:00
  • სამუშაო შეხვერა

ქუთაისის მყარი ნარჩენები ინტეგრირებული მართვის პროექტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების, ევროსტანდარტების შესაბამისი ობიექტი მოეწყობა, რომლის მშენებლობა "ქუთაისის მყარი ნარჩენები ინტეგრირებული [...]

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართა (ფინანსური მხადაჭერა: EBRD,SIDA)

21/02/2023 – თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროსა და სოფელ შავსაყდარში, „ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტის“ ფარგლებში, ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული არასახიფათო [...]

სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ სამეგრელო-ზემო სვანეთის ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენის განთავსების ობიექტის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გამოსცა

15/02/2023 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალმა სსიპ “გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ” 2023 წლის 7 თებერვალს სამეგრელო-ზემო [...]

ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში ქვემო ქართლის რწმუნებულის ადმინისტრაციაში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

14/02/2023 - ქალაქ რუსთავში, “ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის” ფარგლებში,  ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

კომპანიის 54 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -31, დაიხურა-23 […]

არსებულ ნაგავსაყრელებს დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს ევროსტანდარტების შესაბამისად აშენებული დაახლოებით ცხრა ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელი.[…]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორსო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

კითხვა-პასუხი, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]