მთავარი 2023-08-02T12:42:12+00:00

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ახალი ობიექტისა და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების აღჭურვილობის შესყიდვის ტენდერი

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია" აცხადებს ტენდერს სამეგრელო-ზემო სხვანეთის ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტისა და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების აღჭურვილობის [...]

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში რეგიონული სამუშაო ჯგუფი (RWG) ჩამოყალიბდა

პროექტის – “ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის” – ფარგლებში, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის” ინიციატივით, რეგიონული სამუშაო ჯგუფის (RWG) პირველი [...]

ცენტრალური საქართველოს მყარი ნარჩენების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევის ფარგლებში რეგიონული სამუშაო ჯგუფები (RWG) ჩამოყალიბდა

პროექტის – “ცენტრალური საქართველოს მყარი ნარჩენები – ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევა” – ფარგლებში, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის” ინიციატივით, რეგიონული [...]

გურიაში,სტიქიის შედეგად, შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დასუფთავების აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს

დასავლეთ საქართველოში მომხდარი სტიქიის შედეგად, გურიის შავი ზღვის სანაპირო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზღვიდან დიდი ოდენობით გამოტანილი ნარჩენების დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს.   [...]

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია 54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ძირითადი მონაცემები. აღნიშნული ნაგავსაყრელები იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ. […]

ქაღალდის/მუყაოს შესაგროვებელი კონტეინერების რუკა ზუგდიდში […]

ქაღალდის/მუყაოს შესაგროვებელი კონტეინერების რუკა თელავში[…]

კომპანიის 54 მუნიციპალურ ნაგავსაყრელს 200-მდე თანამშრომელი მართავს […]

54 მუნიციპალური ნაგავსაყრელიდან კეთილმოეწყო -31, დაიხურა-23 […]

ინფორმაცია ძველი, ახალი და დაგეგმილი ეროვნული და საერთაშორისო ტენდერების შესახებ […]

საერთაშორისო დონორებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია კომპანიის მუშაობისთვის  […]

სტრატეგიები, უსაფრთხოება, საზოგადოებისა და გარემოს დაცვა   […]