მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

დღეს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ გამოცხადდა მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე , პროექტის ორი მიმართულებით: განმახორციელებელი კონსულტანტი (IC) დაეხმარება პროექტის განმახორციელებელ სააგენტოს (EA) ახალი ნაგავსაყრელის ადგილისა და გადამტვირთი სადგურების, მათ შორის – დიდ მანძილზე გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალებების  დაგეგმვის, ტენდერების ორგანიზების,  ასევე ზოგადად პროექტის განხორციელების საკითხებში და დამხმარე ღონისძიებების კონსულტანტი (AMC), რომლის ჩართულობაც ამ პროექტში  ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის საინვესტიციო ფონდის (NIF) გრანტით დაფინანსდება,  დაეხმარება შპს `საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას” (SWMCG) და რეგიონის მუნიციპალიტეტებს ორგანიზაციული და ინსტიტუციონალური განვითარების, ფინანსური მართვის, საზოგადოებასთან ურთიერთობების საკითხებსა და  სხვა სახის პილოტური პროექტების განხორციელებაში.

2014-06-09T15:51:00+00:00