კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთისთვის ნარჩენების შესაგროვებელი ტექნიკური აღჭურვილობის შესყიდვის ტენდერი ჩაიშალა

კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთისთვის ნარჩენების შესაგროვებელი ტექნიკური აღჭურვილობის შესყიდვის ტენდერი ჩაიშალა

31.01.2022წ

დაფინანსება: გერმანიის რეკონსტრუციის საკრედიტო ბანკი (KfW)

შესყიდვის No. 500775

BMZ no: 2015 68 260

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“, კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-ის ფარგლებში, კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონების მუნიციპალიტეტებისთვის ნარჩენების შესაგროვებელი სხვადასხვა ზომისა და მოცულობის სატვირთო მანქანებისა და კონტეინერების, ქუჩის დასუფთავებისა და ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების საპილოტე პროექტებისთვის ტექნიკური აღჭურვილობის შესყიდვის ტენდერი ჩაიშალა. KfW-ის შესყიდვების სახელმძღვანელოს (2019 წლის იანვრის ვერსია, განახლებულია 2021 წლის იანვარში)  2.5.15 (2) პუნქტის საფუძველზე ყველა პრეტენდენტი უარყოფილ/დაწუნებულ იქნა, კერძოდ, ყველა მიღებული წინადადება არსებითად შეუსაბამო იყო სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან.

2022-02-10T10:11:02+00:00