ჩამოტვირთვა

ჩამოტვირთვა 2023-08-25T12:45:08+00:00

ჩამოტვირთვა

ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ თქვენთვის საინტერესო და საჭირო დოკუმენტები.

რომელი მეთოდია საუკეთესო მოქალაქეებისთვის ნარჩენების სხვადასხვა ფრაქციებად სეპარირებისთვის (პლასტმასი, ქაღალდი, მინა, მეტალი)? როგორ დავარწმუნოთ საზოგადოება სეპარირებულად შეაგროვონ ნარჩენები? როგორ შეუძლიათ მუნიციპალიტეტების შეგროვების ორგანიზება და შეგროვებული მასალების რეციკლირების უზრუნველყოფა? ზემოთ აღწერილი საკითხები მხოლოდ ნაწილია იმ თემებისა, რომლებიც საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიისა და “ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის” პროექტის მიერ ორგანიზებული ვორქშოფის განმავლობაში იქნა განხილული.

ხელმისაწვდომია შემდეგი დოკუმენტები:

ვორქშოფის პროგრამა და მოკლე შინაარსი;

დამხმარე ღონისძიებების კონსულტანტის გუნდის ხელმძღვანელის, ბატონი რენე ბუსტენის პრეზენტაცია;

ნარჩენების მართვის ექსპერტის ბატონი ჰანს ბრეუკელმანის პრეზენტაცია.

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის ტრეინინგები, წყალტუბო, 17-18 ნოემბერი, 2016 წელი

დღე 1

პრეზენტაცია 1 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის ტრეინინგი- წარდგენა

პრეზენტაცია 2 – მნმდ ტრეინინგი– ნარჩენების მართვის კოდექსი

პრეზენტაცია 3 – მნმდ ტრეინინგი– მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების სახელმძღვანელო დოკუმენტის სტრუქტურა

პრეზენტაცია 4 – მნმდ ტრეინინგი– ნარჩენების მართვის დაგეგმვა

პრეზენტაცია 5 – მნმდ ტრეინინგი– ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმების შემუშავების გამოცდილება

პრეზენტაცია 6 – მნმდ ტრეინინგი–მუნიციპალური ნარჩენების მართვის წესი

პრეზენტაცია  7 – მნმდ ტრეინინგი–სწავლების ზოგადი კონცეფცია და განრიგი

დღე 2

პრეზენტაცია 1 –მნმდ ტრეინინგი– ნარჩენების მართვის დაგეგმვის საფუძვლები და მისი კავშირი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის კონცეფციასთან

პრეზენტაცია 2 – მნმდ ტრეინინგი–საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები

პრეზენტაცია 3 – მნმდ ტრეინინგი–მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შინაარსი და შემადგენლობა

 

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის ტრეინინგები, ქუთაისი, 14-15 დეკემბერი, 2016 წელი

დღე 1

პრეზენტაცია 1 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვა- წარდგენა

პრეზენტაცია 2 – ხარვეზები და შეზღუდვები/პრობლემები

პრეზენტაცია 3 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვა

დღე 2

პრეზენტაცია 1 – როგორ მოვამზადოთ, როგორ შევადგინოთ და როგორ წარმოვადგინოთ ნარჩენებთან დაკავშირებული მონაცემები

პრეზენტაცია 2 – ფინანსური საკითხები

პრეზენტაცია 3 – მომავალი ტრენინგის განრიგი

პრეზენტაცია 4 – მოსამზადებელი სამუშაოები და საშინაო დავალება მომდევნო ტრენინგისთვის (თებერვალი)

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის ტრეინინგები, ქუთაისი, თებერვალი, 2017 წელი

დღე 1

პრეზენტაცია 1 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვა- წარდგენა

პრეზენტაცია 2 – სად გვინდა ვიყოთ

პრეზენტაცია 3 – საკონსულტაციო სახის ვიზიტები

პრეზენტაცია 4 – სად გვინდა ვიყოთ? საშინაო დავალება

დღე 2

პრეზენტაცია 1 – 2018 -2022 – წარდგენა

პრეზენტაცია 2 – როგორ ავაგოთ ნარჩენების მართვის გეგმა

პრეზენტაცია 3 – დახოცილი საქონლისა და შინაური ცხოველების კონტროლი

პრეზენტაცია 4 -დავალება

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის ტრეინინგები, ქუთაისი, მარტი, 2017 წელი

დღე 1

პრეზენტაცია 1 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვა- წარდგენა

პრეზენტაცია 2 – უკვე ჩატარებული ტრენინგების მიმოხილვა

პრეზენტაცია 3 – მუნიციპალიტეტების ფინანსური მდგომარეობა

პრეზენტაცია 4 – საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია

პრეზენტაცია 5 – მიღებული გაკვეთილები

დღე 2

პრეზენტაცია 1 – წარდგენა

პრეზენტაცია 2 – მიზნები და შესაძლო ფორმატი

პრეზენტაცია 3 – ნარჩენების წარმოქმნა და სეპარირებული შეგროვება

პრეზენტაცია 4 -მოსაზრებები შეგროვების გაუმჯობესებაზე

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის ტრეინინგები, ქუთაისი, აპრილი, 2017 წელი

დღე 1

პრეზენტაცია 1 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვა- წარდგენა

პრეზენტაცია 2 – შუალედური შეფასება და კონსულტაციები

პრეზენტაცია 3 – დაგეგმვის ძირითადი საკითხები

პრეზენტაცია 4 – ნარჩენების პროგნოზი როგორც გეგმის საფუძველი

დღე 2

პრეზენტაცია 1 – მიზნები როგორც დაგეგმვის საფუძველი

პრეზენტაცია 2 – ნარჩენების შეგროვების საფუძველი

პრეზენტაცია 3 – კონტეინერების განთავსებისა და შეგროვების ძირითადი პარამეტრები

პრეზენტაცია 4 -ნარჩენების შეგროვების ლოჯისტიკა, საფუძვლები და რჩევები

პრეზენტაცია 5 – შემდგომი ნაბიჯები

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის ტრეინინგები, ქუთაისი, მაისი, 2017 წელი

დღე 1

პრეზენტაცია 1 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვა- წარდგენა

პრეზენტაცია 2 – დაგეგმვის ძირითადი საკითხები

პრეზენტაცია 3 – კოდექსის ზოგადი მიმოხილვა

პრეზენტაცია 4 – მეორე ნაწილი – ნარჩენების დაგეგმვა

პრეზენტაცია 5 – მუნიციპალიტეტების სანქციები

დღე 2

პრეზენტაცია 1 – ტექსტის ნიმუშები

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის ტრეინინგები, ქუთაისი, ივნისი, 2017 წელი

დღე 1

პრეზენტაცია 1 – გეგმის მომზადება

პრეზენტაცია 2 – პროგრესის მიმოხილვა

პრეზენტაცია 3 – PR და კომუნიკაცია

დღე 2

პრეზენტაცია 1 – გეგმების მომზადება

პრეზენტაცია 2 – ვიზიტი მუნიციპალიტეტების PR დეპარტამენტებთან – შედეგები და დასკვნები

პრეზენტაცია 3 – PR და კომუნიკაცია

პრეზენტაცია 4 -ძირითადი პარამეტრები მონაცემები და ვარაუდები

 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის დასკვნითი ტრეინინგი, ქუთაისი, 13-14 სექტემბერი, 2017 წელი

დღე 1

პრეზენტაცია 1 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება- განრიგი

პრეზენტაცია 2 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება- პროგრესის მიმოხილვა

პრეზენტაცია 3 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება- სამუშაო ჯგუფების მიერ წამოჭრილი კითხვები

დღე 2

პრეზენტაცია 1 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება- მხარდაჭერა დაგეგმვის კუთხით-სეპარირებული შეგროვება/მიმღები პუნქტები

პრეზენტაცია 2 – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება- საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

პრეზენტაცია 3  – მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება- დასკვნები და სამომავლო პროგრამა

ნარჩენების მართვის დაფინანსება- ნარჩენების მომსახურების მოსაკრებელი – ქუთაისი, 19-20 ნოემბერი,2019

–>ფინანსური ანგარიში – წყალტუბო / მაისი, 2020

დღე I

პრეზენტაცია 1 – ნარჩენების მართვის დაფინანსება- წარდგენა

პრეზენტაცია 2 – რა არის ნარჩენის სერვისები?

პრეზენტაცია 3 – მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების ხარჯები, ანგარიშთა გეგმა

პრეზენტაცია 4 – ნარჩენების მართვის ადმინისტრირება და პრაქტიკა ქ.თბილისში

პრეზენტაცია 5 – ნარჩენების მოსაკრებლის ხელმისაწვდომობა

პრეზენტაცია 6 –ნარჩენების სერვისებისმოსაკრებელის განსაზღვრა

დღე II

პრეზენტაცია 1 – ნარჩენების მოსაკრებლის შემოღება: საჩხერის პრაქტიკა

პრეზენტაცია 2 – მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების დაქირავება

პრეზენტაცია 3 – როგორ მივაწოდოთ ინფორმაცია ხალხს?

შეხვედრა მუნიციპალიტეტების PR სამსახურებთან  , იმერეთის რეგიონი, ქუთაისი, 13 თებერვალი, 2019 წელი

“ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის”  ფარგლებში მუნიციპალიტეტების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა.

პრეზენტაცია 1- ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა ქუთაისის ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელი

პრეზენტაცია 2- ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2019

 

შეხვედრა ჟურნალისტებთან , იმერეთის რეგიონი, ქუთაისი, 13 სექტემბერი, 2017 წელი

“ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის”  ფარგლებში ქუთაისში მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე ჟურნალისტებს პროექტის 2016-2017 წლის მიღწევების შესახებ პრეზენტაცია ჩაუტარდათ.

პრეზენტაცია 1- ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტის მიღწევები 2016-2017 წლები 

Inogate -ის პროექტი – პრეზენტაციები , ნოემბერი 2014

’’ნაგავსაყრელებზე გაზის შეგროვების  მეთოდოლოგიის შემუშავება და  დანერგვა” პროექტის ფარგლებში  ექსპერტების ჯგუფმა შეიმუშავა მეთოდოლოგია საქართველოში  ბიო-გაზის პოტენციური მოპოვების შესახებ; კომპანიის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგ-სესიები ბიო-გაზის მონიტორინგის შესახებ. პრეზენტაციები  იხილეთ ინგლისურ ენაზე:

პრეზენტაცია 0_შესავალი

პრეზენტაცია 1 -გაზები ნაგვსაყრელზე

პრეზენტაცია 2- უსაფრთხოება ნაგავსაყრელზე

პრეზენტაცია 3 – შეფასების მეთოდოლოგია

პრეზენტაცია 4 – შეფასების სახელმძღვანელოს შესავალი

პრეზენტაცია  5 – თანამედროვე ნაგავსაყრელების მენეჯმენტის პრინციპები

პრეზენტაცია  6 –  გაზის მართვა ნაგავსაყრელზებზე

პრეზენტაცია 7- ადგილზე ტრეინინგი 

დოკუმენტი – სახელმძრვანელო და ზოგადი ინფორმაცია 

ჟურნალისტების სემინარი იმერეთის რეგიონში/ წყალტუბო 13 – 14 სექტემბერი 2016

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის სახელით და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის  პროექტის – „მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა – ქუთაისი“ ფარგლებში, გერმანულმა საკონსულტაციო კომპანია ,,პემ კონსალტმა’’  რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებისთვის  2 დღიანი სემინარი გაიმართა.  სემინარი სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის მომზადდა და ზოგად მიმოხილვასთან ერთად, მოიცავდა ინფორმაციას საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემაში, ამჟამად არსებული ვითარების, გამოწვევებისა და მიზნების შესახებ.

პრეზენტაცია 1  -“მყარი ნარჩენების მართვის საკანონმდებლო ჩარჩო საქართველოში”

პრეზენტაცია 2 – “საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია– მისია, ხედვა, მიღწევები და გამოწვევები”

პრეზენტაცია 3 – “პროექტი “ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა”

2020-2025 წლების სტრატეგია

კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი (დეკემბერი 2016, 217 გვერდი)

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში -არატექნიკური რეზიუმე (დეკემბერი 2016, 19 გვერდი)

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში -ტექნიკური რეზიუმე (დეკემბერი 2016, 51 გვერდი)

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ყოველწლიური ანგარიში 2022

შრომითი უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ყოველწლიური ანგარიში – 2018

სამოქმედო გეგმის მაგალითი არასახიფათო ნარჩენების პოლიგონისთვის

შრომითი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკის შეფასების წლიური ანგარიშის მაგალითი

შრომითი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წლიური ანგარიშის მაგალითი

შრომის უსაფრთხოების სახელმძღვანელო  დოკუმენტი არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელებისათვის

შრომითი ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების წლიური ანგარიში – 2020 წელი

შრომითი ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების წლიური ანგარიში – 2021 წელი